Loading....

Відділ з управління та забезпечення якості

Горб

       

 Начальник відділу з управління та забезпечення якості

                                 Горб Олена Михайлівна

Відділ з управління та забезпечення якості є структурним підрозділом комунального некомерційного підприємства

«Станція переливання крові м. Краматорська».

            Основне завдання системи крові полягає в ефективному забезпеченні оптимальної діяльності закладів охорони здоров’я максимально якісними й безпечними для пацієнтів компонентами крові.

            Якість нашої роботи, а також якість нашої продукції повинні повністю відповідати очікуванням наших клієнтів.

            Запровадження системи управління якістю  відіграє важливу роль у забезпеченні розвитку та є одним зі шляхів збереження конкурентних позицій на ринку медичних послуг. Процес управління  якістю охоплює усі питання, які  окремо чи в цілому впливають на якість продукції.

Управління якістю ґрунтується на 7 принципах:

  1. Орієнтація на потреби клієнта
  2. Лідерство
  3. Залучення працівників
  4. Діяльність як процес
  5. Покращення діяльності
  6. Прийняття рішень на основі фактичних даних
  7. Управління системою взаємовідносин.

Наприкінці 2017 року вищим керівництвом підприємства  було прийнято рішення щодо запровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO–9001:2015. У зв’язку з цим були розроблені політика та цілі у сфері якості, настанова з якості, документовані процедури та стандартні операційні процедури.

У 2018 році була впроваджена система управління якістю відповідно до вимог стандарту  ДСТУ ISO 9001:2015 та отримано сертифікат органу з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Глобал Сертифік».

             Управління якістю здійснюється за наявності системи підпорядкування та взаємодії керівництва та підрозділів. Підстави для координованих заходів, управління та контролю якості на всіх рівнях у межах підприємства  розроблені та затверджені.

              Політика якості  спрямована на забезпечення гарантії законодавства України про донорство крові та її компонентів стосовно захисту прав донора, охорону його здоров’я та запобігання негативних наслідків для здоров’я реципієнтів шляхом дотримання відповідних вимог при проведенні медичного обстеження донорів і лабораторного тестування донорської крові.

            Політика якості направлена на управління ризиками при виконанні технологічних процесів виготовлення продукції донорської крові й проведенні  контролю якості, розробку та своєчасну реалізацію коригувальних та запобіжних заходів для роботи з невідповідностями, аналізування причин браку, рекламацій, встановлення причин їх появи, розробку заходів для їх упередження, дотримання правил інфекційної безпеки, аналіз всіх аспектів роботи установи з урахуванням внутрішнього та зовнішнього середовища.

Back To Top